Vážení vystavovatelé, obchodní partneři. Přihlašování na podzimní etapu Tvořivé Olomouce 2019 právě probíhá, příjem přihlášek bude ukončen 31.5.2019. Ze všech došlých přihlášek teprve poté organizátor vybere vystavovatele, kteří se akce zúčastní. Výběr bude oznámen nejpozději do 10.6.2019 na kontaktní email, který je uveden v přihlášce. 

Máte-li zájem na podzimní Tvořivé Olomouci vystavovat, kontaktujte nás emailem info@tvoriva-olomouc.cz, zašleme Vám formulář (přihláška + obchodní podmínky) k vyplnění, případně je možné si jej stáhnout ZDE. Formulář vytiskněte, vyplňte, potvrďte a pošlete naskenovaný na výše uvedený email. 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. 


Rozpis prodejních míst HALA a FOYER

Přihlášky přijímáme pouze emailem, vystavovatele vybírá organizátor.

Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasláním obchodních sdělení na adresy elektronické pošty. Zároveň se tento souhlas vztahuje na ukládání shromážděných dat po dobu obchodní spolupráce.
Potvrzením účasti a zasláním podkladů pro propagaci na výstavě dává vystavovatel souhlas se zveřejněním informací v rámci propagace výstavy a pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách výstaviště a na venkovních výstavních plochách k propagačním účelům pořadatele.

Společnost HOBBY TIME ON, s.r.o. se v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zavazuje uchovat údaje jen pro svou potřebu a nepředávat je třetím osobám.

Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Jsou použity jen pro komunikaci s vystavovatelem a vnitřní potřeby firmy.


Termíny pro rok 2019:

Jarní etapa 9.-10.3.2019

Podzimní etapa 19.-20.10.2019